برخی از کروموزومهای X انسان مدرن به ارث رسیده از انسان نئاندرتال بیانگر ترکیب نژادی نئاندرتال با انسان مدرن است.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، دامیان لابودا از دانشگاه مونترال در مقاله‌ای که در مجله Molecular Biology and Evolution منتشر شد در این خصوص گفت: یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد انسان‌های این دو گونه در روند ترکیب نژادی قرار گرفته‌اند.

نئاندرتال‌ها، آفریقا را در حدود ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار سال پیش ترک کردند و در فرانسه، اسپانیا، آلمان و روسیه روند تکامل خود را ادامه دادند و گفته می‌شود تا ۳۰ هزار سال پیش به حیات خود ادامه داده‌اند. انسان مدرن نیز آفریقا را در حدود ۵۰ تا ۸۰ هزار سال پیش ترک کرد.

پژوهشگران همواره در صدد پاسخ به این سؤال مهم بودند که آیا انسان نئاندرتال که دارای ژن زبان بوده با انسان مدرن ترکیب نژادی داشته است؟

نتیجه تحقیقات نشان داده است این دو گونه در ارتباط با یکدیگر بوده و دارای پیوند نژادی بوده‌اند.

وقتی که ژنوم نئاندرتال در سال ۲۰۱۰ مشخص شد، یک قسمت کوچک از ردیف DNA موسوم به haplotype مشاهده شد که در انسانهای کل قاره‌ها به استثنای جنوب صحرای افریقا و استرالیا وجود دارد. شکی نیست که این قسمت کوچک در انسان مدرن باقی مانده آن هم به دلیل ارتباطی که انسان مدرن با نئاندرتال داشته است.