دفتر طنز حوزه هنری فراخوان ششمین جشنواره سراسری طنز مكتوب را اعلام كرد.

علاقه‌مندان به شركت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را با در نظر گرفتن مقررات جشنواره در رشته‌های شعر، نثر، مقاله، داستان كوتاه، در دو بخش آزاد و ویژه (با موضوع تحریم) به دبیرخانه جشنواره ارسال كنند.

در فراخوان ششمین دوره از جشنواره طنز مكتوب شرایطی نیز لحاظ شده كه به این شرح است:

۱-آثار ارسالی به این جشنواره نباید قبلا در جشنواره دیگری برگزیده باشند.

۲-آثار به صورت تایپ شده همراه با لوح فشرده متن و مشخصات دقیق، نشانی و شماره تماس شركت كننده ارسال شود.

۳-در بخش نثر و داستان كوتاه، ذكر عنوان رشته الزامی است.

۴-حد اقل آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره در هر رشته: الف. شعر۳ اثر. ب-نثر ۳اثر. پ-داستان كوتاه ۲ اثر. ت-فیلمنامه كوتاه ۲ اثر. ث-مقاله ۱اثر.

۵-در بخش‌های داستان كوتاه و فیلمنامه كوتاه ارسالی، حجم آثار بیشتراز ۵صفحهA۴ با فونت معمولی نباشد .

۶-آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه اول شهریور ماه سال جاری است.چ

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتربه پایگاه اطلاع‌رسانی طنر به نشانی www.daftaretanz.com مراجعه كنند یا با شماره تلفن ۸۴۱۷۲۳۲۶- ۸۸۹۱۸۳۰۰ تماس بگیرند.

در این فراخوان اشاره شده است كه به برگزیدگان در هر رشته جوایز نفیس، دیپلم افتخار، لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا خواهد شد.

جوایز جشنواره طنز مكتوب به این شرح است:

جایزه نفر اول در هر بخش؛ ۲۰میلیون ریال به همراه تندیس و لوح افتخار

جایزه نفر دوم در هر بخش؛ ۱۵میلیون ریال به همراه لوح افتخار

جایزه نفر سوم در هر بخش؛ ۱۲میلیون ریال به همراه لوح افتخار

جوایز بخش ویژه: با موضوع تحریم

برگزیده هر بخش؛۲۰میلیون ریال به همراه تندیس و دیپلم افتخار

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به نشانی تهران- تقاطع خ حافظ و سمیه- حوزه هنری، طبقه دوم – مركز محافل و جشنواره‌ها- دبیرخانه مركزی جشنواره‌های حوزه هنری ارسال كنند.