وزیر نیرو از گردش مالی سالانه افزون بر ۴۰۰ تریلیون ریالی صنعت آب و برق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو بعد از ظهر امروز در آئین امضای تفاهم نامه بین وزارت نیرو و بانک ملی ایران گفت: در زمان کنونی حجم گردش مالی وزارت نیرو به ۴۰۰ تریلیون ریال می رسد و این میزان برای تمام بانکهای کشور ایجاد انگیزه و رقابت خواهد کرد.

وزیر نیرو افزود: اولویت این تفاهم نامه طرح های جدید شرکت ها و وزارت نیرو است اما از ظرفیت آن در اجرا و تکمیل پروژه های نیمه تمام نیز می توان استفاده کرد.

وی با اشاره به ۵۶۰ تریلیون ریال پروژه و طرح های معطل مانده وزارت نیرو در کشور تصریح کرد: وزارت نیرو باید جهت اجرای این میزان طرح سه تا چهار برابر اعتبار و منابع موجود را در اختیار داشته باشد.

نامجو سپس به بدهی های وزارت نیرو به شرکتها و پیمانکاران اشاره کرد و گفت: این بدهی ها در قالب پروژه های وزارت نیرو است که به طور حتم حضور و مشارکت بانک ملی و دیگر بانکها در پروژه های موجود به کاهش بدهی ها کمک خواهد کرد.

وی افزایش حجم بدهی های وزارت نیرو در سالهای اخیر را در راستای افزایش و توسعه طرحهای اجرایی این وزارتخانه برشمرد و اظهارداشت: وزارت نیرو در سالهای اخیر از حجم فعالیتهای بالایی برخوردار است که افزایش ظرفیتها و نیز بسترهای لازم برای فعالیت پیمانکاران را نیز باید به آن اضافه کرد.

وزیرنیرو تفاهم نامه وزارت نیرو و بانک ملی ایران را کلی و نقشه راهنمای توسعه شرکتها دانست و تاکید کرد: تفاهم نامه موجود به گونه ای تنظیم شده است تا شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو با توجه به نیازهای خود از ظرفیت بانک های ملی سراسر کشور استفاده کنند.

نامجو اعتبار این تفاهم نامه را بدون سقف مشخصی ذکر و تصریح کرد: تفاهم نامه موجود بر اساس نیازهای شرکت ها و نیز ظرفیت و توانایی و منابع موجود بانک های ملی تعریف شده است.

وی سپس افزود: طرحهای شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو باید به گونه ای باشد تا منافع بانکهای ملی نیز تامین شود.