دانشكده علوم پزشكی دانشگاه شهید بهشتی، سومین كنگره بین المللی مراقبت های حمایتی و تسكینی در سرطان را در حالی برگزار کرد كه انجمن سرطان ایران و حدود بیست انجمن علمی، مركز تحقیقاتی، سازمان مردمی و بنیاد بیماری های خاص آخرین دستاوردهای خود را در زمینه مراقبت های تسكینی و حمایتی از بیماران سرطانی ارائه دادند. گروه تحقیقات پزشکی دو روش طب مكمل ایرانی "فرادرمانی" و "سایمنتولوژی" نیز با ارائه مقاله ای تحت عنوان "گزارش بهبود علایم انواع بیماران سرطانی با فرادرمانی" در این همایش حضور یافت.

همایشی با دستاوردهای مطلوب

دكتر علی مطلق، دبیر علمی سومین كنگره بین المللی مراقبت های حمایتی و تسكینی در سرطان در حاشیه این كنگره با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: مهمترین هدف این كنگره متقاعد كردن تصمیم گیران این حوزه برای جدی گرفتن مراقبت‌های حمایتی و تسكینی از بیماران سرطانی است كه تا كنون با موفقیت هایی همراه بوده است. وی یكی دیگر از اهداف این كنگره را جلب نظر متخصصان امر به ضرورت مراقبت های حمایتی و تسكینی دانست.

دكتر مطلق مقالات ارائه شده به كنگره را به لحاظ كمی و كیفی از رشد مناسبی برخوردار دانست و گفت: میزان مقالاتی كه به همایش ارسال شد نسبت به سال قبل از رشد دو برابری برخوردار بوده است.

وی برنامه كنترل سرطان را در هر كشوری دارای ابعادی گسترده -كه از پیشگیری آغاز شده و تا مرحله درمان ادامه پیدا می كند- دانست و افزود: توجه به مراقبت‌های تسكینی و حمایتی از موضوعات مهم در بیماران سرطانی است یعنی حمایتهای غیر پزشكی، معنوی و روانی كه به بیمار و خانواده كمك می كند تا راحتتر با این بیماری روبه رو شوند.

وی با اشاره به این كه مخاطبان این همایش روان شناسان، روانپزشكان، پرستاران، متخصصان طب تسكینی، رادیو تراپیستها، هماتولوژیستها و متخصصین تغذیه هستند، تصریح كرد: سومین كنگره بین المللی مراقبت‌های حمایتی و پزشكی با حضور متخصصان داخلی و میهمانان متخصص از كشورهای استرالیا ،ایتالیا و مالزی برگزار شد.

دكتر مطلق در همین خصوص افزود: از آنجا كه خانواده بیمار و مردم به نوعی در مراقبتهای تسكینی از بیمار نقش دارند كارگاههایی برای آشنایی مردم در طول همایش برگزار شده است. از سوی دیگر تلاش شده تا با تعامل با سازمان های مردمی كه به نحوی با بیماران سرطانی سروكار دارند زمینه مراقبت های جامع تر را از این بیماران فراهم سازیم.

وی با اشاره به این كه كمبودهایی برای مراقبت از بیماران سرطانی وجود دارد،‌ ادامه داد: فرسودگی شغلی گروههایی كه از بیماران سرطانی مراقبت می كنند، همچنین عوامل اجتماعی مؤثر در بروز سرطان و میزان دسترسی بیماران به امكانات از جمله این موارد است كه در دو پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیقات نشان داد متخصصان پزشكی، پرستاران و روانشناسان باید توجه بیشتری در این حوزه ها نشان دهند.

وی كمبود نیروی متخصص در سه حوزه پرستاری سرطان ،تغذیه سرطان و بحث های معنوی و حمایتی از بیماران سرطانی را از دیگر مسائل پیش رو دانست كه باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

حضور طب های مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی در نمایشگاه

در نمایشگاهی كه در حاشیه سومین كنگره بین المللی مراقبت های حمایتی و تسكینی در سرطان با حضور بنیادها و مراكز دارویی و درمانی برگزار شد، طب مكمل ایرانی از جایگاه مناسبی برخوردار بود و استقبال قابل توجه یرا از سوی بازید كنندگان به همراه داشت. لازم به ذكر است كه طب مكمل ایرانی فرادرمانی با حضور در نمایشگاه و ارائه پوستر مقاله ای با عنوان "گزارش بهبود علایم انواع بیماران سرطانی با فرادرمانی" به معرفی این طب مكمل كاملا ایرانی پرداخت.

دكتر مطلق در مورد حضور طب های مكمل فرادرمانی و سایمنتولوژی گفت: در بسیاری از كشورهای پیشرفته جهان طب مكمل و جایگزین در كنار پزشكی رایج وظیفه درمان را بر عهده دارد و بسیار هم مورد توجه قرار گرفته است.

وی سپس در خصوص ارائه پوستر مقاله با عنوان "گزارش بهبود علایم انواع بیماران سرطانی با فرادرمانی" از سوی دكتر اسحق اسماعیلی تصریح كرد: در صورتیكه گروه فرادرمانی پروپزالی (طرح تحقیقاتی) ارائه دهد، در بخش پژوهشی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت مورد تأیید بودن نتایج پژوهش، می توان دستاوردهای آن را ارائه کرد.

استقبال از فرادرمانی

دكتر الهه عصیری مدیر اجرایی همایش نیز در خصوص حضور طب های مكمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی در این كنگره گفت: از آنجا كه روش های طب مکمل "فرادرمانی" و "سایمنتولوژی"، روان پزشكی، روان درمانی و مراقبت های تسكینی را در بر می گیرد، لذا این شیوه پس از بررسی در كنگره شركت داده شد.

وی همچنین تصریح كرد: فرا درمانی رشته ای جدید است كه به گفته دست اندركاران آن بدون مصرف دارو و جنبه های غیر فیزیكی درمان انجام می شود. لذا با توجه به این كه مصرف دارو عوارض جانبی به همراه دارد، فرادرمانی روش درمانی مؤثر و مثبتی است كه با استقبال روبه رو خواهد شد.

دكتر عصیری درباره اجرایی كردن طرح های تحقیقاتی در مورد فرادرمانی و سایمنتولوژی نیز گفت: با گفت و گویی كه دكتر اسماعیل اكبری، رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی، با گروه تحقیقات پزشکی فرادرمانی داشتند مقرر شد در صورت امكان همكاری و تعاملی دو سویه در این زمینه برقرار شود.