به گزارش خبرنگار مهر، قبوض برق بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در حالی از روزهای آینده به دست مردم می‌رسد که این بار، طراحی جدیدی را تجربه می کند.

بر اساس اعلام مسئولان وزارت نیرو، این قبوض به صورت ساده و شفاف بوده و هر مشترک به راحتی می تواند با در نظر گرفتن میزان مصارف درج شده بر حسب کیلووات ساعت در قبض خود، میزان برق‌بهای خود را محاسبه کند.

بر اساس مصوبه دولت، قیمت برق در ۷ پله طراحی شده است که بر اساس آن، پله اول از ۰ تا ۱۰۰ کیلووات ساعت با قیمت ۲۷۰ ریال، پله دوم از ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلووات ساعت با قیمت ۳۲۰ ریال، پله سوم از ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت با قیمت ۷۲۰ ریال، پله چهارم از ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت با قیمت ۱۳۰۰ ریال، پله پنجم از ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلووات ساعت با قیمت ۱۵۰۰ ریال، پله ششم از ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلووات ساعت با قیمت ۱۹۰۰ ریال و پله هفتم که مازاد بر ۶۰۰ کیلووات ساعت است، با قیمت ۲۱۰۰ ریال محاسبه می شود.

شکل ظاهری قبوض نیز در کلیه نقاط کشور یکسان می شود، صورتحسابها تا حد امکان ساده شده و پیچیدگی قبلی را به هیچ وجه نخواهد داشت، به نحوی که از درج موارد غیرضروری خودداری به عمل خواهد داد، شفاف سازی لازم در قبوض برق انجام شده؛ به نحوی که هر کس به راحتی می تواند صورتحساب برق منزل خود را محاسبه کند.

صورتحسابهای جدید ضمن اینکه به صورت تبعیضی- پلکانی محاسبه می شود، لیکن در هر پله مازاد بر پله قبلی محاسبات انجام می شود؛ در حالیکه در صورتحسابهای قبلی در هر پله، قیمت و نرخ بر اساس کل پله محاسبه می شد؛ اما هم اکنون تعداد پله ها نیز تا حد لزوم کاهش یافته است.

همچنین با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، صورتحساب بیش از ۷۰ درصد مشترکان برق، کمتر از ۴۰۰۰ تومان و بیش از ۹۰ درصد مشترکان برق کمتر از ۷۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.

پیش بینی می شود با اجرای هدفمندی یارانه ها مصرف کنندگان برق نسبت به صرفه جویی لازم بین حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد اقدام کنند که در این صورت، مابه التفاوت صورتحسابهای برق بیش از ۷۰ درصد مشترکان، زیر ۳ هزار تومان و بیش از ۹۰ درصد مشترکان زیر ۶ هزار تومان افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه نرخها به نحوی است که هر چه صرفه جویی بیشتری در مصرف انجام شود، نرخ میانگین صورتحساب کاهش خواهد یافت.

در ماه‌های گرم در مناطق مختلف کشور، همچنان صورتحسابها بر اساس تعرفه های گرم ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ صادر و مناطق کشور به پنج منطقه تقسیم بندی شده است.