معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از نهایی شدن طراحی جدید قبوض آب متناسب با هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: ۳ آیتم آب‌بها، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه فاضلاب در این قبوض درج خواهد شد.

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر درباره طراحی جدید قبوض آب پس از اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: در طراحی‌های جدید قبوض آب، تغییرات جزئی به چشم می خورد که البته راهنمایی نیز به صورت جداگانه برای محاسبه قبوض، به مشترکان تقدیم می شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: در این قبوض هیچ چیز به جز آب‌بها، مالیات بر ارزش افزوده و بهای فاضلاب اضافه می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون طراحی های قبوض آب نهایی شده است؛ تنها مورد باقیمانده حساب خزانه است که باید مشخص شود. این موضوع هم اکنون در حال بحث است و نهایی می شود. به گفته عطارزاده، به زودی قبوض آب جدید منطبق بر هدفمند کردن یارانه‌ها به دست مشتریان می رسد.

به گزارش مهر، هر مشترک به راحتی می تواند با توجه به رقم درج شده مصرفی در قبوض آب، هزینه آب مصرفی را محاسبه کند. بر این اساس، اگر میزان مصرف آب از سوی یک مشترک در پله اول یعنی صفر تا ۵ متر مکعب قرار گیرد، او باید به ازای هر متر مکعب ۱۰۷۲ ریال بپردازد.

قیمت در پله ۵ تا ۱۰ مترمکعب ۱۳۰۴ ریال، در فاصله ۱۰ تا ۱۵ متر مکعب ۱۴۲۰ ریال، در فاصله ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب ۱۶۵۰ ریال، در فاصله ۲۰ تا ۲۵ متر مکعب ۱۹۲۳ ریال، در فاصله ۲۵ تا ۳۰ متر مکعب ۲۳۲۴ ریال، در فاصله ۳۰ تا ۳۵ متر مکعب ۲۹۴۵ ریال، در فاصله ۳۵ تا ۴۰ متر مکعب ۳۶۸۱ ریال، در فاصله ۴۰ تا ۵۰ متر مکعب ۴۷۰۰ ریال و بالاتر از ۵۰ متر مکعب ۸۵۰۲ ریال تعیین شده است.

البته در هر یک از این رقم‌ها، یک ضریب نیز ضرب خواهد شد که برای هر استان، براساس میزان کیفیت و نحوه انتقال آب متفاوت است.