آفتاب

كتاب محمدعلی سپانلو منع انتشار شد!

كتاب محمدعلی سپانلو منع انتشار شد!

سپانلو دوران بیماری و بستری شدن در منزل را در تنهایی سپری می‌كند. تنها دلخوشی شاعر؛ كتاب‌هایی هستند كه او ترجمه یا سروده و به ارشاد سپرده تا منتشر شوند اما كتاب‌ها در ارشاد مانده‌اند: زندگینامه‌ی شاعر، نمایشنامه‌های عادل‌ها و شهروندان،‌ افسانه‌ی شهر گمنام و ....

کد N607762

وبگردی