معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خبر داد: با موافقت رئیس جمهور، میانگین تعرفه برق بخش تجاری در بسته هدفمندی یارانه‌ها از ۱۲۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهزاد با اشاره به موافقت رئیس جمهور با کاهش میانگین تعرفه برق بخش تجاری در بسته هدفمندی یارانه‌ها از ۱۲۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال، گفت: این اقدام با هدف حمایت از فعالان بخش تجاری انجام شده است.

وی همچنین از موافقت رئیس جمهور برای تخفیف ۵۰۰ ریالی هزینه هر کیلووات ساعت برق واحدهایی که کد تولیدی دارد، خبر داد.

بهزاد با بیان اینکه ۷۰ درصد مشترکان بخش تجاری و مغازه‌ها ماهانه کمتر از ۲۰۰ کیلووات ساعت (کمتر از الگوی تعیین شده) مصرف دارند، اظهارداشت: تعرفه های برق به گونه‌ای طراحی شده است که با ۲۰ درصد صرفه جویی، هزینه پرداختی تا ۴۰ درصد کاهش می یابد.

در همین حال، معاون وزیر نیرو امروز در نشستی اعلام کرده است: از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تاکنون مصرف برق ۱۱ درصد کاهش یافته که از همراهی مردم حکایت دارد.

به گفته بهزاد، میانگین مصرف برق هر مشترک برق در کشور سالانه ۲۸۰۰ کیلووات ساعت است که با کاهش ۲۵ درصدی، سالانه ۵ هزار میلیارد تومان صرفه جویی می‌شود.