سید مهدی مصباحی عکاس مشهدی موفق به کسب تقدیر ویژه هیئت داوران جشنواره شهر زیبای امریکا شد این جشنواره زیر نظر فیاپ و انجمن عکاسی امریکا برگزار گردید. اسامی دیگر عکاسان پذیرفته شده در این جشنواره بدین شرح است.

محمد صادق حسینی. احمد خطیری.امید امیدواری . میر کیان روشن نیا.علی سجادی علی سامعی.محمد سراجی.رضا وهمی.حمیرا یاسری