پیک مصرف برق کشور دیروز (دوشنبه ۱۳ دی ماه جاری) در مقایسه با روز مشابه پارسال حدود ۴۴۰ مگاوات افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دیروز پیک مصرف برق کشور ۲۷ هزار و ۱۵۹ مگاوات به ثبت رسید که این میزان ۴۸ مگاوات در مقایسه با روز یکشنبه افزایش یافته است.

پیک مصرف برق کشور روز گذشته در مقایسه با روز مشابه پارسال نیز ۴۴۱ مگاوات افزایش نشان می دهد.

از سوی دیگر، میزان مبادلات برون مرزی برق ایران با کشورهای همسایه روز گذشته به هزار و ۴۲۵ مگاوات رسید.

بیشترین میزان واردات برق ایران از ترکمنستان به میزان ۳۰۱ مگاوات و بیشترین میزان صادرات برق ایران به عراق به میزان ۶۵۲ مگاوات بوده است. همچنین مجموع میزان صادرات برق ایران به افغانستان، عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پاکستان و ترکیه روز گذشته ۸۷۸مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان ۵۴۷ مگاوات بوده و براین اساس تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه مثبت ۳۳۱مگاوات است. ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.