شهروندان زاهدانی در هفته گذشته بیشترین کاهش مصرف آب را در میان شهرهای بزرگ کشور به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در هفته گذشته شهر زاهدان با مصرف ۵۷۵ هزار و ۲۵۹ مترمكعب آب، با ۶.۷ درصد بیشترین كاهش مصرف را در بین شهرهای بزرگ كشور در مقایسه با هفته پیش از آن تجربه کرد.

بر اساس این گزارش، شهر اهواز با ۲.۷ درصد و شهرهای کرمان و ساری نیز هر کدام با دو درصد کاهش مصرف آب در جایگاه های بعدی قرار گرفتند. شهروندان اهوازی در هفته گذشته افزون بر چهار میلیون و ۶۸۹ هزار و ۷۸۰ مترمکعب آب مصرف کردند. همچنین شهرهای کرمان و ساری در هفته گذشته به ترتیب افزون بر ۶۰۷ هزار و ۱۵۴ مترمكعب و ۵۸۳ هزار و ۳۰۰ مترمکعب آب مصرف كردند. در هفته گذشته، بیشترین میزان افزایش مصرف آب در بین شهرهای بزرگ کشور با شش درصد رشد به شهر قم اختصاص یافت.

شهروندان قمی در هفته گذشته نزدیک به یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۵۷۷ مترمکعب آب مصرف کردند.

مصرف آب در شهرهای یزد، تهران، مشهد و اصفهان نیز در هفته گذشته به ترتیب با چهار، سه، ۱.۲ و یک درصد افزایش در مقایسه با هفته پیش از آن به ۷۱۳ هزار و ۱۷۷، ۱۷ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۸۹۲، سه میلیون و ۳۲۲ هزار و ۴۶۵ و دو میلیون و ۹۰۱ هزار و ۴۷۴ مترمکعب رسید.

آب مصرفی تهران در هفته گذشته ۲۷ درصد از سد کرج، ۸ درصد از سد طالقان، ۲۱ درصد از سد لتیان، هفت درصد از سد لار و ۳۷ درصد نیز از طریق چاه ها تامین شده است.

گزارش مصرف آب در شهرهای بزرگ کشور نشان می دهد كه در هفته گذشته تبریز با ۱.۲ درصد کاهش و کرج بزرگ و شیراز نیز هر یک کاهش ۰.۱ درصدی مصرف آب داشتند.