به گزارش روابط عمومی حوزه هنری؛ رییس حوزه هنری ضمن تقدیر و تشکر از این هنرمند یکی از وظایف حوزه هنری را اهمیت دادن به هنر بومی و به خصوص شعر محلی و بومی استانها دانست

سید مهران حسینی گفت:واحد ادبیات حوزه هنری در نظر دارد نشست های شعر محلی را هر هفته در حوزه هنری برگزار کند که حضور شما در این نشستها و در بین جوانان استان میتواند به تولید آثار فاخر و ارزشمند بینجامد

اسفندیار ساکنیان مدیر واحد ادبیات حوزه نیز در این نشست گفت:اشعار استاد طالبپور بی شک اشعاری محکم و استوار است چرا که شعر محلی بااستاد طالب پور در استان پاگرفت

به گفته وی شعر محلی در استان یکی از بهترین منابع برای شناخت ویژگی های اقلیمی و فرهنگی است

استاد طالب پور نیز در این نشست گفت :تنها داشتن قافیه و ردیف برای شعر کافی نیست بلکه شعر باید دارای معنا و مفهوم باشد

این شاعر پیشکسوت افزود پیری و کهولت اجازه نمی دهد که به مانند قبل شعر بگویم و بعد از چاپ دو کتاب "قله نشین قاف" و "فال گوش" دیگر کتابی به چاپ نرساندم

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری حیدر علی طالب پور متولد سال ۱۳۰۹ه.ش در بروجن است كه از دوران کودکی با علاقه بسیار به سرودن شعر پرداخت. اشعار وی بسیاری از علاقه مندان به شعر چهار محال و بختیاری را شیفته خود کرده است. در اشعار وی که به حیدر آقا تخلص می کند، شیرینی و بذله گویی و فرهنگ محلی و نیز ادبیات ملی موج می زند و خواننده را به لبخند و تعمق وا می دارد.

امین بسیم