عنوان خبر: جنگ مواد مخدر در مكزیك و سر بریده‌ی یك قربانی

عكس: خاویر مانزانو .برنده جایزه سوم تك عكس بخش خبرهای عمومی پنجاه و چهارمین مسابقه عكس مطبوعاتی جهان (ورلد پرس فوتو)