دانشمندان دانشگاه ییل در یك پژوهش جدید دریافته‌اند افرادی كه در خواب، از رویاهای واضح با توانایی كنترل اتفاقات آن برخوردارند، می‌توانند مهارتهای جدید را در رؤیاهای خود یاد بگیرند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این محققان اكنون در حال كار بر روی آزمایشی هستند كه در آن از طریق گفتن آنچه كه باید این افراد در خواب خود ببینند، به آموزش آنها بپردازند.

افرادی كه از قابلیت كنترل رؤیاهای خود برخوردارند، از توانایی غیرمعمول تجربه یك حالت رضایت و خرسندی در حالت خواب از انجام یك فعالیت بهره‌مند هستند؛ بطوری كه انگار خود آن را انجام داده‌اند.

اما پژوهشهای جدید نشان از آن دارد افراد می‌توانند از رؤیاها به عنوان ابزاری برای یادگیری استفاده كنند. توانایی كنترل رؤیاها می‌تواند فرصتهایی را برای تغییر آنها در جهت یادگیری و آموزش در خواب فراهم كند.

این افراد می‌توانند در حالت خواب به كنترل بخشهایی از مغز خود پرداخته و به یادگیری مهارتهای دلخواه در حالت خواب بپردازند. به نوشته «نیوساینتیست» دانشمندان در بررسی‌های خود دریافتند این دسته از افراد قابلیت اجرایی بهتری در بازیهای فكری طراحی شده برای آزمایش بخشی از مغز كه در تصمیم‌گیری احساسی و ارتباطات اجتماعی تاثیر دارند، برخوردار هستند.

محققان اكنون در حال كار بر روی این بخش از ذهن برای ارتقای تصمیم‌گیری احساسی افراد هستند.

پیش از این نیز ثابت شده بود افرادی كه در خواب به تمرین مهارتهای خاصی می‌پردازند، در زندگی واقعی نیز در انجام آنها مهارت دارند.

پژوهشی توسط دانشمندان سوئیسی دانشگاه «برن» نشان داد افرادی كه در خواب به تمرین پرتاب سكه به دورن یك فنجان پرداخته بودند، از عملكرد بهتری در حالت بیداری برخوردار بودند.