محققان دانشگاه صنعتی امیركبیر موفق به طراحی و ساخت «نرم‌افزار آزمایشگاه تولید موج مجازی با دقت بالا» شدند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا،‌ نرم‌افزار آزمایشگاه تولید موج مجازی با دقت بالا توسط سعید بوشی، فارغ‌التحصیل كارشناسی ارشد دانشكده مهندسی دریای واحد بندرعباس دانشگاه صنعتی امیركبیر، در قالب پروژه مربوط به پایان‌نامه به راهنمایی دكتر محمد جواد كتابداری طراحی و ساخته شده است.

محمدجواد كتابداری، عضو هیات علمی دانشكده مهندسی دریای واحد بندرعباس دانشگاه صنعتی امیركبیر در این باره گفت: این نرم‌افزار درحال حاضر قابلیت شبیه‌سازی اندركنش امواج و سازه‌های ساحلی مانند انواع موج شكن‌های ثابت سنگریزه‌ای، متخلخل و حفره‌دار را داراست.

وی افزود: در محیط دریا، موج مهمترین عاملی است كه به سازه‌های كنار ساحل و فراساحل نیرو وارد می‌كند كه این امواج در طبیعت با دامنه و فركانس‌های مختلف تحت اثر تنش برشی باد، جاذبه ماه و خورشید و نیز زلزله ایجاد می‌شود.

این پژوهشگر خاطرنشان كرد: از دید ریاضی و فیزیكی این امواج به دو گروه خطی و غیرخطی كه هر یك می‌توانند منظم یا نامنظم باشند، طبقه‌بندی می‌شوند.

وی تصریح كرد: در این نرم افزار با فرض سیال لزج، از معادلات ناویر - استوكس برای مدل سازی رفتار جریان و از روش حجم سیال برای مدل سازی سطح آزاد آب استفاده شد و برای حل معادلات ناویر - استوكس از روش تجزیه دو مرحله‌ای، مدل سازی سطح آزاد از الگوریتم یانگز، تولید امواج خطی و غیر خطی در مرز بالادست از روابط تئوری موج كلاسیك و برای جلوگیری از انعكاس موج در مرز پایین دست از شرط مرزی باز، استفاده شد.

كتابداری گفت: این مدل همچنین قادر است بر اساس تاریخچه زمانی هر موج دلخواه به عنوان ورودی یا تبدیل آن به حركات پدال مواج آن را در فلوم تولید كند.

وی افزود: در راستای این پژوهش تعدادی از دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری دانشكده مهندسی دریای واحد بندرعباس دانشگاه صنعتی امیركبیر، در حال توسعه برای مدلسازی سازه‌های فراساحلی به خصوص اندركنش موج و سكوهای شناور و نیز بررسی همزمان نیروهای حاصل از موج و اسلاشینگ بر روی مخازن شناور مهار شده دریایی هستند كه نتیجه این پژوهش تا كنون منجر به سه مقاله كنفرانسی چاپ شده و سه مقاله ISI شده است كه در مرحله پذیرش هستند.

عضو هیات علمی دانشكده مهندسی دریای واحد بندرعباس دانشگاه صنعتی امیركبیر تصریح كرد:‌ با اجرای این پروژه و تكمیل آزمایشگاه دریایی دانشكده در بندرعباس شامل تانك كشش و حوضچه موج سه بعدی به زودی با فراهم آمدن امكان بررسی پدیده‌های دریایی به صورت توام آزمایشگاهی وعددی، شاهد تحولی عظیم در زمینه پژوهش‌های دریایی در كشور می‌شود.