یافته‌های پژوهشی حاكیست: استفاده از اینترنت بی‌سیم (WiFi) در ناباروری مردها نقش دارد.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، پژوهشگران آرژانتینی طی یك پژوهش، نمونه اسپرم مردان را به دو گروه تقسیم کردند.

نیمی از نمونه‌ها در معرض فعالیت لپ تاپهای متصل به اینترنت بی سیم برای ۴ ساعت قرار گرفت، اما گروه دوم در معرض لپ تاپ با ویژگی‌های یاد شده قرار نگرفت. در گروه اول، اینترنت بی سیم منجر به کاهش حرکت و قطعه قطعه شدن دی ان ای شد.

بر اساس نتایج این تحقیق که در مجله «Fertility and Sterility» منتشر شده است، اسپرم مردانی که در معرض لپ تاپهای متصل به اینترنت بی سیم قرار می‌گیرند، دچار قطعه قطعه شدن و کاهش حرکت می‌شوند.

در این پژوهش تفاوتی در سطح مرگ اسپرم‌ها در هر دو گروه مشاهده نشد.

پژوهشگران تاکید دارند که قرار دادن لپ تاپهای متصل به اینترنت بی سیم نزدیک ارگان‌های تولید مثلی می‌تواند در ناباروی مردان نقش داشته باشد.