پژوهشگران دانشگاه استنفورد كشف كرده‌اند كه انگل تاكسوپلاسما برای بازتولید خود، مو‌ش‌های صحرایی نر میزبان را با فریب جنسی، غذای گربه‌ها می‌کند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، هنگامی كه موش صحرایی نری حضور یك موش صحرایی ماده را حس می‌كند، با پیش بینی یك موقعیت رمانتیك، بخش ویژه‌ای از مغز او توسط كنش‌های عصبی روشن می‌شود. پژوهشگران دانشگاه استنفورد اكنون كشف كرده‌اند كه در موش‌های صحرایی نری كه آلوده به انگل تاكسوپلاسما هستند، همان ناحیه از مغز آن‌ها با حس بوی ادرار گربه، با همان قدرت به فعالیت می‌افتد.

پاتریك هاوس، عصب شناس دانشكده پزشكی در این باره می‌گوید:‌ ما كنش در مسیری را مشاهده می‌كنیم كه معمولا چگونگی واكنش موش‌های نر به موش‌های ماده را كنترل می‌كند، بنابراین رفتاری كه ما در واكنش به بوی ادرار گربه مشاهده می‌كنیم، ممكن است رفتاری ناشی از كشش جنسی باشد. من نمی‌گویم كه موش‌ها مجذوب شده‌اند، اما به یقین كمتر می‌ترسند. در هر صورت، مشاهده فعالیت در مسیر كشش جنسی، عجیب و غریب است.

وی می‌افزاید: برای یك موش، ترس از گربه منطقی است؛ اما روده كوچك یك گربه، تنها محیطی است كه تاكسوپلاسما می‌تواند خود را از نظر جنسی بازتولید كند؛ بنابراین برای این انگل، حیاتی است كه خود را وارد سامانه هضمی یك گربه و چرخه زندگی خود را كامل كند.

هاوس در ادامه توضیح می‌دهد: بر این اساس، به سود انگل است كه موش میزبان خود را در وضعیتی قرار دهد كه توسط گربه خورده شود. ترس هم كه نباشد، مقاومتی نیست و غذای گربه، آماده خوردن است.

بر اساس این گزارش، دانشمندان شگرد تاكسوپلاسما را از سال‌ها پیش می‌دانسته‌اند، آن‌ها در واقع می‌دانستند كه به نظر می‌رسد موش‌های مبتلا به این انگل ترس خود از گربه را از دست می‌دهند.

جزییات این پژوهش در شماره ۱۷ آگوست Public Library of Science ONE منتشر شده است.