پژوهشگران کانادایی دریافتند: بخشی از مغز که با واکنش‌های احساسی مرتبط است در کودکانی که مادرانشان دچار افسردگی هستند، بزرگتر از معمول است.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، این تیم از پژوهشگران با استفاده از اسکن‌های ام.آر.آی.، مغز کودکان ۱۰ ساله‌ای که مادران آن‌ها در طول عمر خود، گرفتار عارضه‌های افسردگی بودند را بررسی کردند. نتایج تیم پژوهشگران دانشگاه مونترال به آن‌ها چنین القا کرد که مغز این کودکان نسبت به توجه و مراقبتی که آن‌ها دریافت می‌کنند، حساس است.

نویسندگان گزارش این پژوهش خاطرنشان كردند که یافته‌های مطالعات پیشین، تغییرات مشابهی را در مغز کودکانی یافته بود که ابتدا در یتیم‌خانه بزرگ شده، اما بعدها توسط خانواده‌هایی به فرزندخواندگی پذیرفته شده بودند.

بر اساس اطلاعات پس زمینه‌ای که ضمیمه اعلامیه دانشگاه مونترال بود، آمیگدال بخشی از مغز است که برچسب اهمیت احساسی، به اطلاعات و رخدادها می‌زند.

دکتر سونیا لوپن و همکارانش در آن اعلامیه گفتند: ما نمی‌دانیم که بزرگتر شدن آمیگدالایی که ما مشاهده کرده‌ایم، نتیجه قرار گرفتن درازمدت در معرض کم توجهی باشد اما نشان داده‌ایم که پرورش یافتن با مادری که دچار افسردگی است با آمیگدال بزرگ شده مرتبط است.

یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد كه مغز ممکن است در مراحل ابتدایی رشد خود، به میزان بالایی نسبت به محیط حساس باشد، و بر اهمیت این نکته تایید می‌گذارد که لازم است برای کودکانی که گرفتار شرایط نامساعد هستند، هر چه زودتر مداخله كرد.

به گفته لوپن، ابتکاراتی مانند سرزدن و مراقبت پرستاران در دوران بارداری و شیرخوارگی و نیز وجود محیط کودکستانی غنی شده می‌تواند اثرات منفی والدین بر مغز بالنده را کاهش دهد.

جزییات این پژوهش در شماره ۱۵ آگوست «مجموعه مقالات مجله آکادمی ملی علوم» منتشر شده است.