كارشناسان می‌گویند به نظر می‌رسد كه ازدواج و طلاق هر دو فاكتورهایی مضر برای اندازه دور كمر هستند چون بنا بر یك بررسی جدید آماری، زنان بعد از ازدواج و مردان پس از جدایی دچار چاقی و اضافه وزن می‌شوند.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، این بررسی كه روی بیش از ۱۰ هزار داوطلب بین سالهای ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۸ انجام گرفت نشان داد كه هر دو وضعیت طلاق یا ازدواج در واقع می‌توانند یك شوك وزنی به بدن وارد كنند كه در نتیجه موجب افزایش وزن سریع بویژه پس از ۳۰ سالگی می‌شود.

به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، این متخصصان روی اضافه وزن زنان و مردان شركت كننده در این مطالعه دو سال پس از ازدواج یا طلاق متمركز شدند. آنها متوجه شدند تا سن ۳۰ سالگی هر دو وضعیت تاثیر بسیار اندكی روی هر دو جنسیت دارند اما از سن ۳۰ سالگی به بعد تا سن ۵۰ سالگی احتمال افزایش وزن پس از ازدواج یا طلاق با روندی ثابت بیشتر می‌شود.

متخصصان دانشگاه اوهایو می‌گویند: بدیهی است كه تاثیر وضعیت تاهل روی تغییرات وزنی در دو جنس مختلف زن و مرد، متفاوت است. مردان پس از طلاق و زنان پس از ازدواج دچار اضافه وزن می‌شوند و این تغییرات وزنی تا حدی است كه می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت آنها باشد.