عکس زیر که با نام «Dali Atomicus» شهرت دارد توسط فیلیپ هالسمن گرفته شده است.

هالسمن برای گرفتن این عکس ۵ ساعت وقت صرف کرد. او طی این ۵ ساعت، ۲۷ تلاش ناموفق برای گرفتن این عکس داشت و سرانجام دربیست و هشتمین بار موفق به گرفتن آن شد.

هر بار هالسمن می‌خواست عکس بگیرد تا ۴ می‌شمرد، دالی می‌پرید، ۳ دستیار گربه‌ها را پرتاب می‌کردند و یکی هم با سطل آب می‌ریخت و همسر هالسمن هم صندلی را نگه می‌داشت.

سالوادور دالی سوژه اصلی این عکس یکی از نقاشان بزرگ معاصر است.