آفتاب

فقدان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه آب

فقدان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه آب

مشاور وزیر نیرو گفت: در طول ۱۰ سال گذشته، حتی یك مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش آب صورت نگرفته و عدم تامین منابع مالی موجب شده تا ۱۰۰ طرح تامین آب در كشور متوقف شود.

کد N591452

وبگردی