مدیر كل دفتر تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بازار آب و برق ، مهمترین فعالیت های صورت گرفته این دفتر در بخش آب ، برق و خصوصی سازی در سال جاری را تشریح كرد .

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت نیرو، كیومرث حیدری در خصوص مهمترین فعالیت های این دفتر در سال جاری گفت: در حوزه قیمت های آب و برق و یارانه ها می توان به انجام پشتیبانی لازم از ستاد هدفمند كردن یارانه ها و برگزاری منظم جلسات این ستاد اشاره كرد .

به گفته وی در همین رابطه، بسته های آب و برق (موضوع قانون هدفمند كردن یارانه ها) با همكاری بسیار خوب معاونت های آب و برق و شركتهای مادر تخصصی جمع بندی و به كارگروه تحولات اقتصادی ارسال شده اند.

مدیر كل دفتر تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بازار آب و برق تصریح كرد : در برخی شركتهای آب و فاضلاب مصوبات مربوط به مشاركت های مردمی ، با دریافت تصویب نامه های شوراها، ابلاغ شده و اقداماتی در جهت اصلاح جرائم مصرف مازاد بر الگو برای مشتركین برق صورت گرفت كه منتظر ابلاغ آن از سوی دولت هستیم .

حیدری افزود :در بحث خصوصی سازی، ضمن بررسی تجربیات سایر كشورها، كه به صورت گزارش های ادواری منتشر می شود، گزارش اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تنظیم و برای مراجع ذی صلاح ارسال شد. این گزارش در سال دو نوبت به روز می شود.

به گفته وی ، همكاری نزدیكی با شركت توانیر برای واگذاری برخی نیروگاهها و آماده سازی شركتهای توزیع نیروی برق برای واگذاری انجام شد. در حوزه آب هم همین روال دنبال شده و به دنبال بسترسازی مناسب برای اجرای سیاستها هستیم.

حیدری بابیان این مطلب كه اطلاع رسانی لازم در مورد خصوصی سازی نیز، به صورت مستمر (در پایگاه الكترونیكی http://mepc.moe.org.ir/) صورت می گیرد گفت: همچنین بحث ایجاد شرایط مناسب برای ایفای نقش حاكمیتی وزارت نیرو در فضای پس از واگذاری ها به پی گیری تشكیل نهادهای تنظیم آب و برق منجر شده كه همكاری مناسبی بین شورای رقابت و وزارت نیرو صورت گرفته و تشكیل كمیته نیرو برای انجام هماهنگی های لازم بین نهاد تنظیم بازار برق و شورای رقابت ،برای همین منظور صورت گرفته است .