در بازگشت فرنگی‌كاران از مسكو، شاگردان محمد بنا از روز ۲۷ شهریور مجددا تمرینات‌شان را در خانه كشتی آغاز كردند تا خود را برای شركت در بازی‌های آسیایی گوانگجو آماده كنند.

این اردو تا روز هشت مهر ماه به طول می‌انجامد و بعد از آن چهار روز استراحت در دستور كار تیم ملی فرنگی قرار خواهد گرفت تا دومین مرحله اردوی این تیم از ۱۳ مهر آغاز شود.

با وجودی كه اردوی خارج از تهران در برنامه تیم ملی آزاد قرار دارد؛ اما بعید به نظر می‌رسد محمد بنا تصمیم به برگزاری اردو در شهرستان داشته باشد.

این تیم اواخر آبان و اوایل آذر ماه سال جاری بازی‌های آسیایی را پیش رو دارد.