مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی آزاد به منظور حضور در بازی های آسیایی گوانگجو از روز ۲۹ شهریور ماه و خارج از تهران برگزار می شود.

بر این اساس با توجه به اینکه تعدادی از کشتی گیران شاخص از جمله مهدی تقوی نتوانستند در رقابت های جهانی صاحب مدال شوند کادر فنی قصد دارد با برگزاری یک مرحله اردوی خارج از تهران شرایط روحی کشتی گیران را به شرایط مناسب بازگرداند.

هنوز محل برگزاری این اردوی دو هفته ای مشخص نشده اما به نظر می رسد مناطق شمال غربی و شمال کشور برای برگزاری این اردو مد نظر کادر فنی است.

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد تا زمان رقابت های کشتی بازی های آسیایی گوانگجو چهار مرحله اردو را در برنامه دارد.

رقابت های کشتی بازی های آسیایی گوانگجو اواخر آبان تا اوایل آذرماه برگزار می شود.