محمد رضا یزدانی‌خرم بعد از احضار به سازمان تربیت بدنی، با تعدیل سخنان قبلی اش یادآوری كرد كه همچنان بر مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران در به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی تاكید می كند. رییس فدراسیون كشتی كه گفته بود سازمان تربیت بدنی به مقام معظم رهبری نامه نوشته است تا برای رویایی ورزشكاران ایران با ورزشكاران رژیم صهیونیستی كسب تكلیف كند، بعد از حضور در سازمان تربیت بدنی گفت كه از حرف‌هایش در برنامه تلویزیونی یكشنبه شب "استدودیو ۶"سوء برداشت شده است. او در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت:«از اول هم موضع ما حمایت از مردم مظلوم فلسطین بوده و مطمئن باشید هیچ گاه از این موضع دست نخواهیم كشید.ما رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسیم و در این موضوع كاملا تابع اصول نظام جمهوری اسلامی هستیم.»