تقوی سال پیش در مسابقات قهرمانی جهان دانمارك به مدال طلا رسیده بود. اما این بار دست خالی به ایران برمی‌گردد.

مهدی تقوی كه امیدوار بود گارزون كوبایی در گوگایف ، كشتی‌گیر روسیه را شكست دهد و در جدول شانس مجدد برای مدال برنز كشتی بگیرد. اما این اتفاق نیفتاد و تقوی حذف شد.

تقوی در مرحله یك چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان كشتی آزاد در مسكومقابل گارزون شكست خورد. گارزون در مقابل آلن گوگایف در دو تایم نتیجه را از دست داد.

تقوی سال پیش در مسابقات قهرمانی جهان دانمارك به مدال طلا رسیده بود. اما این بار دست خالی به ایران برمی‌گردد.