وزیر نیرو از انجام بررسی‌هایی برای قرار گرفتن استان‌های شمالی در رده مناطق گرم جدول تعرفه برق خبر داد و گفت: در صورت ارائه مجوزهای لازم، قیمت قبوض برق شهروندان در استان‌های شمالی تعدیل می‌شود.

مجید نامجو در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش كه نتیجه دستور معاون‌اول رئیس جمهوری برای رسیدگی به قبوض برق استان‌های شمالی در دوره اخیر به كجا رسید، تصریح كرد: این موضوع در حال بررسی و زمان‌بر است، چرا كه باید اطلاعات تمامی ایستگاه‌های هواشناسی ظرف سه سال گذشته در این استان‌ها را بررسی و در نهایت در خصوص قرار گرفتن این استان‌ها در ردیف مناطق گرم تصمیم‌گیری كنیم.وی با اشاره به انجام بررسی‌ها درباره رطوبت و درجه حرارت استان‌های شمالی، گفت: اگر نتیجه بررسی‌ها مثبت باشد استان‌های شمالی در رده مناطق گرم كشور قرار خواهند گرفت.

وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش كه آیا تغییری در قیمت قبوض برق صادر شده در دوره تابستان برای مردم این استان‌ها ایجاد خواهد شد، افزود: چنانچه بررسی‌ها مثبت باشد و این استان‌ها در ردیف مناطق گرم جدول تعرفه برق قرار گیرند، به تناسب الگوی مصرف تغییر یافته و به همین نسبت نیز قیمت قبوض برق آنها كه براساس شرایط عادی صادر شده است، تعدیل می‌شود.وی تصریح كرد: در چنین شرایطی وزارت نیرو مابه‌التفاوت قیمت‌ها با الگوی جدید و قبوض صادر شده در دوره گذشته را به مردم این استان‌ها برمی‌گرداند.

نامجو به مردم استان‌های شمالی اطمینان داد: در صورت مثبت بودن نتایج بررسی و كسب مجوز از دولت این مصوبه از اول تابستان ۸۹ اجرا خواهد شد؛ بنابراین مردم نباید نگران باشند چرا كه اجازه نمی‌دهیم حقی از آنها اجحاف شود.