با شكست كشتی‌گیر كره‌یی، امید نوروزی شانس كسب مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان كشتی‌فرنگی را از دست داد.

نوروزی در وزن ۶۰ كیلوگرم بعد از شكست مقابل جانگ‌جی هیون در دور سوم منتظر بود این كشتی‌‌گیر به فینال برسد تا او هم شانس حضور در جدول بازنده‌ها و گرفتن مدال برنز را داشته‌ باشد. اما این كره‌یی مقابل ماتسو موتو ژاپنی نتیجه را از دست داد.

در روز دوم مسابقات قهرمانی جهان كه در روسیه برگزار می‌شود، نوروزی بعد از سه كشتی در وزن ۶۰ كیلوگرم حذف شد. محمد قربانی در وزن ۱۲۰ كیلوگرم بعد از یك كشتی كنار رفت. طالب نعمت‌پورهم دروزن ۸۴ كیلوگرم به دلیل هم‌گروهی شدن با كشتی‌گیر اسرائیلی به بیمارستان رفت.

در روز سوم این مسابقات مهدی محمدی روی تشك می‌رود. اوكه در وزن ۷۴ كیلوگرم كشتی می‌گیرد، آخرین نماینده ایران در مسابقات قهرمانی جهان كشتی فرنگی است.