مدیر عامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور با بیان اینكه بانك جهانی با درخواست وام ۳۰۰ میلیون دلاری فاضلاب تهران مخالفت كرده است، گفت:سایه افكندن فضای سیاسی بر پیكره بانك جهانی باعث شده تا برخی اعضای این بانك برای پرداخت وام به پروژه های فاضلاب در ایران مانع تراشی كنند.

سید مهدی ثمره هاشمی در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال كه دلیل عدم پرداخت وام بانك جهانی به طرحهای آب و فاضلاب ایران چیست افزود: دلیل اصلی آن این است كه بر پیكره بانك جهانی فضای سیاسی سایه افكنده است و قدرت‌های جهانی كه در آنجا حضور دارند و با ایران دشمنی دارند به هر حال به هر شكلی كه بتوانند برای پرداخت وام به ایران مانع تراشی می‌كنند.

وی ادامه داد: متأسفانه بانك جهانی هم بیشتر تحت تأثیر این جوها و فشارهای سیاسی است، بطوری كه مواردی هم وجود دارد كه تصویب شده به ایران اعتباراتی پرداخت شود اما به خاطر این فشارهای سیاسی مانع شد‌ه‌اند و پرداخت نشده است.

● بانك توسعه اسلامی هم بی‌تأثیر از مسائل سیاسی نیست

وی در پاسخ به این سوال كه آیا ایران نمی تواند به جای بانك جهانی از بانك توسعه اسلامی وام دریافت كند گفت:بانك توسعه اسلامی هم محدودیت‌هایی دارد، یعنی این گونه نیست كه ایران هر میزان وام درخواست كند آنها نیز در اختیار بگذارند.

ثمره هاشمی افزود: ایران تا آنجایی كه امكان داشته با بانك توسعه اسلامی مذاكره كرده ‌است و برای گرفتن وام هم باید مطالعات جامع انجام شود تا به مرحله اجرایی و عملیاتی برسد. مدیر عامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور تاكید كرد: حدود ۲ ماه قبل هم تعدادی از مسوولان بانك توسعه اسلامی به ایران آمده بودند این بحث را مطرح كردم كه ما می‌خواهیم برای طرح‌های دیگر هم از محل وام بانك توسعه اسلامی استفاده كنیم، آنها هم موافقت كلی خود را اعلام كردند منتهی تا این بحث‌ها جزئی شود زمان می‌برد.

وی ادامه داد: مسئله این است كه بانك توسعه اسلامی بی‏تأثیر از بانك جهانی و مسائل سیاسی كه در دنیا و تحریم‌ها وجود دارد نیست، قطعاً روی آنها هم تأثیر می‌گذارد و ممكن است برای ایران هم موانعی ایجاد كنند.

ثمره هاشمی گفت: برای ادامه پروژه فاضلاب تهران به غیر از آن ۱۴۵ میلیون دلاری كه در مرحله اول درخواست شده و اخذ شده بود از بانك جهانی درخواست وام كردیم، فاضلاب تهران حدود پنج هزار میلیارد تومان هزینه نیاز است برای اینكه به اتمام برسد. وی افزود: به هر حال برای فاضلاب تهران از بانك جهانی مجدداً دوبرابر ۱۴۵ میلیون دلار كه قبلاً اخذ شده بود درخواست وام كردیم كه متأسفانه علی‌رغم مصوب با مخالفت‌هایی روبرو شد.