تلویزیون ایران بعد از این كه مسابقات قهرمانی جهان بسكتبال را نشان داد، مسابقات قهرمانی جهان كشتی فرنگی را هم زنده پخش نكرد.

مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۰ از صبح روز دوشنبه در روسیه آغاز شده است. در حالی كه كشتی به عنوان ورزش اول معرفی می‌شود، تلویزیون مسابقات هیچ یك از سه كشتی‌گیری را كه روی تشك رفتند، زنده نشان نداد.

بعد از قهرمانی سوریان در وزن ۵۵ كیلوگرم كه پنجمین قهرمانی او در جهان بود، دیدار فینال این وزن را تلویزیون با دقایق تاخیر نشان داد و با پخش سرود معروفی كه "ملی‌پوشان پیروز باشید" مطلع آن است، سعی كرد در این شادی خود را سهیم كند.

محمدرضا یزدانی‌خرم، رییس فدراسیون كشتی ایران در گفت‌وگو با ایلنا تاكید كرد به موقع به صدا وسیما اعتراض می‌كند: «تلویزیون كارش همین است. آنها فوتبال‌زده هستند. ما به موقع اعتراض می‌كنیم.» به گفته یزدانی‌خرم این در حالی است كه با هزینه كشتی دو نماینده از شبكه ۳ به مسابقات قهرمانی جهان روسیه اعزام شده است.

مسابقات كشتی تنها از رادیو ورزش زنده پخش شد.