امیر علی‌اكبری كه سال پیش در مسابقات قهرمانی جهان مدال برنز گرفته بود، در جهانی مسكو هم با حضور در نیمه‌نهایی مدال برنزش را قطعی كرد.

علی اكبری برای رسیدن به نیمه‌نهایی كالویان دینچف از بلغارستان را در دو تایم شكست داد. او برای رسیدن به فینال باید اصلان‌بك خوشتوف از روسیه را شكست بدهد.