مربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی گفت: فرنگی کاران ۱۲۰ کیلو گرم شرکت کننده در مسابقات جهانی شناختی از محمد قربانی ندارند و این مسئله می تواند یک نکته مثبت برای این کشتی گیر تلقی شود.

فریبرز غیبی اظهار كرد: عدم شناخت از قربانی باعث می شود به نقاط ضعف و قوت این کشتی گیر آشنا نبوده و در نتیجه قربانی می تواند از این شرایط به سود خود استفاده کند.

غیبی در ادامه افزود: انگیزه بالا وی در این وزن و جسارتی که در این فرنگی کار سراغ دارم نیز از نکات مثبت این کشتی گیر است و بر این اساس عقیده دارم در صورتی که با قرعه مناسب در دور اول و دوم مواجه شود می تواند به روی سکو برود.

وی گفت: از سوی دیگر قربانی با چالش‌هایی در مسکو مواجه خواهد شد که از آن جمله می توان به کمبود وزن و کم تجربگی در وزن جدید اشاره کرد.

وی در پایان گفت: برای قربانی آینده خیلی درخشانی را متصورم به شرط آنکه این تمرینات متدوامی داشته باشد.