معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینكه ضریب نفوذ برق در كل كشور به ۹۹/۹۹ درصد رسیده است، گفت:بر اساس دستور رئیس جمهور تمام روستاهای زیر ۲۰ خانوار تا پایان فعالیت دولت دهم برق‌دار می شوند.

محمد بهزاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود:قرار است امسال به یكهزار روستای زیر ۲۰ خانوار برق رسانی شود و با توجه به اینكه جشن برق رسانی به تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار در سال گذشته انجام شد به دستور رییس جمهوری، برق رسانی به تمام روستاهای زیر ۲۰ خانوار نیز تا پایان فعالیت دولت دهم محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس با آغاز بهره برداری از طرح های برق رسانی به ۱۵۱ روستای زیر ۲۰ خانوار در هفته دولت، هم اكنون تعداد روستاهای برخوردار از نعمت روشنایی برق به ۵۲ هزار و ۷۰۰ روستا رسیده است.

به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و روستاهای بالای ۲۰ خانوار كشور از نعمت برق برخوردار هستند و ضریب نفوذ برق در كل كشور به ۹۹/۹۹ درصد رسیده است.