وزیر نیرو از تخصیص افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به این وزارتخانه در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجید نامجو در نشست هفتگی شورای آب وزارت نیرو گفت: امسال افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال به بخش خشکسالی تخصیص داده شده است که بسیار امیدوار کننده است.

نامجو با اشاره به وضعیت تغییر اقلیم در کشور تاکید کرد: تغییر اقلیم بسیار جدی است و آثار آن در حال حاضر بر کشور قابل مشاهده است.

نامجو افزود: در این زمینه باید به صورت جدی و با برنامه‌ریزی مناسب عمل کرد و برنامه مشخصی نیز برای تعیین راهبرد آینده باید تدوین شود.

وزیر نیرو حساسیت‌های حوضه زاینده رود و سد ۱۵ خرداد را بسیار بالا دانست و اظهار داشت: متاسفانه برخی از مسئولان استان و استانداران در تحلیل وضعیت آبی دچار اشتباه می‌شوند که گاهی اثر خود را بر رهاسازی خارج از برنامه و بدون هماهنگی نمایان می‌کند.

نامجو افزود: رهاسازی حجم آب در مقدار بسیار زیاد به دلیل تصمیم‌های محلی نکته قابل تاملی است که باید مورد توجه قرار گیرد و مسئولین محلی در هر زمان باید به سرعت توجیه شوند.

وزیر نیرو با اشاره به تبخیر بیش از حد آب دریاچه ارومیه و وضعیت نگران کننده این دریاچه مهم در کشور، تصریح کرد: متاسفانه حجم آب تبخیر شده از این دریاچه به خصوص یکی از سواحل کم عمق آن، در حد نگران کننده ای است و باید در کارگروه مشخصی نسبت به بررسی همه جانبه آن اقدام شود.

در این نشست، گزارشی از وضعیت آبی کشور شامل میزان بارندگی در حوضه های آبریز و مناطق مختلف در هفته گذشته، حجم آب ورودی و خروجی از سدهای کشور و گزارشی از منابع و مدیریت آب در استان آذربایجان غربی ارایه شد.

همچنین در این نشست، معاون آب و آبفای وزارت نیرو طراحی های صورت گرفته در برخی از پروژه های مسکن مهر را نامناسب خواند و گفت: این وضعیت به خصوص در طرح مسکن مهر مسجد سلیمان در استان خوزستان قابل مشاهده است که ۳۰ متر بالاتر از سطح مخزن موجود احداث شده و آبرسانی را به این طرح دچار مشکل کرده است.

در این نشست همچنین بر مباحثی چون گزارش و بررسی پساب های کشور به عنوان یک سیاست مهم وزارت نیرو، مطالعات تغییر اقلیم به خصوص در حوضه دریاچه ارومیه، تامل در آغاز کشت پاییزه به خصوص در اصفهان، استفاده و برنامه ریزی بر روی گزارش های سازمان هواشناسی تاکید شد.

نشست هفتگی شورای آب وزارت نیرو با حضور وزیر، معاون آب و آبفا و مدیران و کارشناسان ارشد این حوزه در ستاد مرکزی این وزارتخانه برگزار شد.