مجید نامجو امروز یکشنبه در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش قیمت آب و برق در قانون هدفمند کردن یارانه ها به نحوی خواهد بود که این قیمت به دغدغه مردم تبدیل نشود.

وزیر نیرو افزود: همانطور که بارها گفته ام، مردم نباید نگران افزایش قیمت برق باشند و برنامه ریزیهای وزارت نیرو به نحوی است که قیمت بخش عظیمی از مشترکان شبکه برق کشور، کمتر از ۴ هزار تومان افزایش خواهد یافت.