مدیركل دفتر برنامه ریزی كلان آب و آبفای وزارت نیرو، محورهای ۴گانه بسته آب در قانون هدفمندی یارانه ها را تشریح كرد.

علیرضا دایمی در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب، با بیان آنكه براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها عرضه آب در یك دوره پنج ساله باید به قیمت تمام شده صورت گیرد، افزود: براساس بسته تهیه شده برای بخش آب، مشتركان بخش های مختلف كه مصارف آنان معادل یا زیر الگوی مصرف باشند، با استفاده از ساز و كارهای پیش بینی شده تشویق خواهند شد.

وی یكی دیگر از محورهای چهارگانه بسته آب را شرایط جغرافیایی اعلام كرد و گفت: بر این اساس، الگوی مصرف با توجه به شرایط جغرافیایی مناطق مختلف تعریف و اعمال خواهد شد.

دایمی همچنین توجه به محدودیت مناطق را از دیگر محورهای پیش بینی شده در بسته آب قانون هدفمندسازی یارانه ها عنوان كرد و اظهار داشت: در این بسته همچنین افزایش قیمت تدریجی و مرحله ای آب در یك بازه پنج ساله مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته دایمی، مشتركانی كه آب را متناسب با الگوی تعریف شده مصرف می كنند، نباید از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نگران باشند.

وی تصریح كرد: اجرای این قانون تحت هیچ شرایطی نباید به نارضایتی مردم منجر شود.

مدیركل برنامه ریزی وزارت نیرو افزود: بر این اساس، عرضه آب به قیمت تمام شده باید به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن منافع عام صورت گیرد.

وی فراهم شدن بستر سرمایه گذاری برای فعالان بخش خصوصی و امكان اجرای سیاست های اصل ۴۴ در بخش آب را از مزایای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در این بخش برشمرد و گفت: هم اكنون یكی از موانع موجود برای حضور بخش خصوصی در تامین، توزیع و بازچرخانی آب، قیمت این كالای ارزشمند است.

مدیركل دفتر برنامه ریزی كلان آب و آبفای وزارت نیرو با بیان آنكه هم اكنون آب به عنوان یك كالای اقتصادی مورد توجه قرار نمی گیرد، اظهار داشت: آب در بسیاری از مواقع به عنوان یك منبع رایگان مورد دست اندازی قرار می گیرد و آب های زیرزمینی كه ۵۰ درصد از مصارف بخش های مختلف را به خود اختصاص می دهند، به صورت رایگان مورد استفاده قرار می گیرند.

دایمی افزود: این در حالی است كه قیمت تمام شده هر متر مكعب آب شرب هم اكنون حدود پنج هزار ریال است كه مصرف كمتر از هفت متر مكعب آن در ماه به صورت رایگان و بالاتر از آن با قیمت ناچیز در اختیار مشتركان قرار می گیرد.

به گفته وی، واقعی شدن قیمت آب و استفاده از آن به عنوان یك كالای اقتصادی افزون بر تحول در مدیریت منابع آب به افزایش بهره وری این كالا به ویژه در بخش كشاورزی كمك خواهد كرد.