معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: بسته تعیین تکلیف قیمت آب به کارگروه طرح تحول اقتصادی تحویل داده شده است و تا دو هفته دیگر نهایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عطارزاده امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت آب در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: بسته قیمت آب به کارگروه تخصصی طرح تحول اقتصادی تحویل داده شده و هم اکنون در حال مطالعه است؛ بر این اساس امید است که ظرف دو هفته آینده بتوان آن را نهایی کرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در پاسخ به سئوال مهر تصریح کرد: موضوع افزایش قیمت آب نیز همانند سایر مباحث قیمتی در قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده است و به صورت پلکانی در ۵ سال افزایش خواهد یافت.

وی افزود: براساس قانون و جلسات مشترکی با کارگروه طرح تحول اقتصادی و مذاکره با رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی ، قرار شده است که افزایش قیمت آب نیز همزمان با سایر موارد لحاظ شده در قانون و البته با کمی تاخیر در سالجاری انجام شود.

به گفته عطارزاده، مدیریت این کار به عهده کمیسیون طرح تحول اقتصادی در دولت است؛ اما دیدگاه کارشناسی وزارت نیرو این است که هرچه زودتر باید این طرح اجرا شود، چراکه تاخیر در اجرا باعث وارد آمدن لطمات سنگینی می شود.

وی در خصوص جداسازی کنتورهای آب آپارتمانها در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: در این زمینه بدنه بخش آب مشکلی ندارد و امید می رود با همکاری هرچه بیشتر صاحبان مجتمع‌های مسکونی این کار انجام شود که البته ممکن است همزمان با اجرای قانون عملیاتی شود.