کارگروه طرح تحول اقتصادی قیمت برق برای هر کیلووات ساعت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را ۴۳۰ ریال تعیین کرد.

به گزارش مهر، بعد از آنکه روز گذشته مسئولان وزارت نیرو از افزایش ۴ هزار تومانی قیمت برق در هر ماه برای ۷۰ درصد از مشترکان کشور خبر دادند، مهر کسب اطلاع کرد که قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت برای مشترکان، حدود ۴۳۰ ریال تعیین شده که البته این رقم، با احتساب قیمت سوخت نهایی شده است.

البته گفته می شود از این رقم حدود ۳۰ تومان به وزارت نیرو و حدود ۱۳ تومان به صندوق هدفمندی یارانه ها واریز شود.

بعد از اعلام رقم افزایش، شاید با یک محاسبه سرانگشتی هم به راحتی بتوان قیمت هر کیلووات ساعت برق را محاسبه کرد؛ چراکه بنا بر اعلام وزارت نیرو، قرار بر این است که قیمت برق ۷۰ درصد از مشترکان شبکه برق کشور که الگو را رعایت می کنند، حدود ۴ هزار تومان افزایش یابد.

بعد از آنکه روز گذشته مسئولان وزارت نیرو از افزایش ۴ هزار تومانی قیمت برق در هر ماه برای ۷۰ درصد از مشترکان کشور خبر دادند، مهر کسب اطلاع کرد که قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت برای مشترکان، حدود ۴۳۰ ریال تعیین شده که البته این رقم، با احتساب قیمت سوخت نهایی شده است.

بنابراین اگر الگوی مصرف در نیمه دوم سال که ۲۰۰ کیلووات ساعت در هر ماه است را ملاک محاسبه قرار دهیم، مشخص می شود که افزایش قیمت هر کیلووات ساعت برق در فرمول جدید، حدود ۲۰۰ ریال است، بدین ترتیب هم اکنون که قیمت یارانه ای برق ۱۶۲ ریال به ازای هر کیلووات ساعت است، بنابراین بدون احتساب افزایش قیمت سوخت نیروگاهها، می توان قیمت را ۳۶۲ ریال محاسبه کرد.

بر این اساس، قبض برق مشترکانی که زیر الگو مصرف دارند و قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حدود ۳۲۴۰ تومان محاسبه می شد، بعد از اجرای این قانون به حدود ۷۲۴۰ تومان افزایش می یابد، البته باید به این ارقام، هزینه های جانبی قبوض که شامل آبونمان و غیره است را نیز اضافه کرد.

بنا به گفته مسئولان وزارت نیرو، اگر مشترکان شبکه برق کشور بتوانند تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از مصارف خود را کاهش دهند، مشمول تخفیف بیشتری خواهند شد و افزایش قیمت برق آنها به زیر ۳ هزار تومان هم می رسد؛ این درحالی است که صورتحسابهای جدید هر چند به صورت تبعیضی- پلکانی محاسبه می شود؛اما هر چه صرفه جویی بیشتری در مصرف انجام شود، نرخ میانگین صورتحساب کاهش خواهد یافت.

البته مشترکان به راحتی می توانند این کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را در مصارف خود بدون اینکه خللی در رفاه آنها ایجاد شود، انجام دهند؛ چراکه قرار بر این است که با نصب کنتورهای هوشمند و سه تعرفه ای در منازل، قیمت برق به صورت ثابت برای تمامی مقاطع شبانه روز محاسبه نشود، بلکه قیمت در ساعات کم باری در پایین ترین حد خود، در ساعات میان باری متوسط و در ساعات اوج بار در بالاترین در حد محاسبه شود، بنابراین اگر خانوارها استفاده از تجهیزات برقی خود از جمله اطو، لوازم الکتریکی غیرضرور را به ساعات غیر از پیک منتقل کنند، به طور قطع هزینه کمتری را هم بابت برق خواهند پرداخت.

براساس اعلام وزارت نیرو ساعات کم باری از ۱۱ تا ۶ صبح، ساعات میان باری از ۶ صبح تا ۶ عصر و ساعات اوج بار در زمستان از ۶ عصر تا ۱۱ شب است. بنابر این اگر مشترکان شبکه برق کشور تنها یک ساعت را از مصارف اوج بار کم کرده و به ساعات میان باری یا کم باری انتقال دهند، منفعت بسیاری در پرداخت قیمت برق خواهند برد.

به هرحال، مجید نامجو وزیر نیرو هم گفته است: افزایش قیمت برق کمتر از حد انتظار بسیاری از مردم خواهد بود.