معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تشریح جزئیات افزایش قیمت برق در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: براساس آخرین محاسبات وزارت نیرو، مبلغ قبض برق 70 درصد از مشترکان، زیر 4 هزار تومان خواهد بود.

محمد بهزاد در گفتگو با مهر در باره قیمتهای جدید برق پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: براساس آخرین محاسبات وزارت نیرو، 70 درصد مشترکان شبکه برق کشور که زیر الگوی تعیین شده مصرف دارند، قبض برقی معادل 4 هزار تومان پرداخت خواهند کرد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: اینکه عنوان شده قیمت برق 70 درصد از مشترکان 4 هزار تومان افزایش می‌یابد، صحیح نیست؛ بلکه مطابق با آخرین محاسبات بخش عمده ای از مشترکان شبکه برق کشور، بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کمتر از 4 هزار تومان بابت پول برق خود خواهند پرداخت.

وی تصریح کرد: بر این اساس، اگر همین مشترکان، راهکارهای وزارت نیرو مبنی بر صرفه جویی در انرژی که راهکارهای بسیار ساده ای هستند را به کار بندند و در نهایت، 10 تا 15 درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند، می توانند تنها 3 هزار تومان در ماه برای قبوض برق خود در سبد هزینه ای خانوار، اعتبار صرف کنند.

بهزاد گفت: مشترکان شبکه برق کشور می توانند با به کار بستن راهکارهای ساده از جمله استفاده از لامپهای کم مصرف، میزان برق مصرفی خود را کاهش دهند و سهم بیشتری از یارانه های تخصیصی به صورت مستقیم، داشته باشند.

همچنین وزیر نیرو گفته است: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مردم در قبوض برق خود مشاهده خواهند کرد که افزایش قیمتها بسیار پایین تر از انتظارشان بوده است.

مجید نامجو اظهارداشته است: با دستور رئیس جمهوری پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در قبوض برق ساده سازی ، یکسان سازی و شفاف سازی می شود.

به گزارش مهر، در بسته هدفمندی یارانه برق که در کارگروه طرح تحول اقتصادی به تصویب رسیده است، تعرفه های برق ساده سازی شده است.

در این بسته سعی شده است تا تمامی جوانب برای مصرف کنندگان بخشهای مختلف اعم از خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی لحاظ شود تا در نهایت، اجحافی در حق مصرف کنندگان صورت نگیرد.

همچنین در این بسته، تدابیر به گونه ای اندیشیده شده است که جریمه مازاد بر مصرف بیش از الگو برای مشترکان پرمصرف اعمال شود. همچنین مناطق عادی، گرم 1 و گرم2، گرم 3 و گرم 4 نیز همچون گذشته برای مصارف برق نیز در این بسته لحاظ شده است.