مجيد نامجو در جمع خبرنگاران با بيان اينكه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نبايد براي مردم نگراني ايجاد كند، افزود: افزايش قيمت برق درصدي است كه مردم مي‌توانند آن را تحمل كنند.

وزير نيرو تأكيد كرد: با هدفمند كردن يارانه‌ها، در بيش از 70 درصد قبوض مشتركان، 4 هزار تومان رشد داريم و منتظر هستيم كه قبوض ديگر هم با برق تطبيق داده شود كه آن نيز توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

به گزارش فارس مجيد نامجو در جمع خبرنگاران با بيان اينكه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نبايد براي مردم نگراني ايجاد كند، افزود: افزايش قيمت برق درصدي است كه مردم مي‌توانند آن را تحمل كنند.

وي گفت: برق هم مانند ساير پارامترهايي است كه تحت تأثير هدفمند كردن يارانه‌ها هستند و ما هم بايد كاري كنيم كه با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به بهترين وضعيت برسيم.

هدفمند كردن یارانه‌ها می‌توانند مصرف زیاد در كشور را جبران كند و ما از این ظرفیت اضافی برای كارخانجات و صنعت استفاده كنیم كه خود سبب اشتغالزایی در كشور می‌شود.

وزير نيرو اظهار داشت: با هدفمند كردن يارانه‌ها دو اتفاق مهم مي‌افتد كه مهم‌ترين آن‌ها مديريت خود مردم و ديگري توسعه كشور در بخش‌هاي مختلف است.

وي با بيان اينكه ما انتظار داريم كه پس از هدفمندي يارانه‌ها بين 10 تا 15 درصد كاهش مصرف را داشته باشيم، افزود: هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌توانند مصرف زياد در كشور را جبران كند و ما از اين ظرفيت اضافي براي كارخانجات و صنعت استفاده كنيم كه خود سبب اشتغالزايي در كشور مي‌شود.

نامجو ابراز داشت: با هدفمند كردن يارانه‌ها در بيش از 70 درصد قبوض مشتركان 4 هزار تومان رشد داريم و منتظر هستيم كه قبوض ديگر نيز با برق تطبيق داده شود كه آن نيز توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

وي در پايان افزود: اگر مردم مديريت درستي در مصرف انرژي داشته باشند مي‌توانند هزينه‌هاي خود را با مبلغي كه به حساب آن‌ها واريز مي‌شود تطبيق دهند.