14 عکاس خانه عکاسان از سکوهای نفتی بندر امیرآباد عکاسی می کنند.

‌اردوی 14 نفره عکاسان ایران به همت خانه عکاسان در بندر امیرآباد استان مازندران سکوهای نفتی و مناطق صنعتی این بندر را عکاسی کرده و علاوه بر عکاسی صنعتی در این اردو قرار است در برنامه‌ای جداگانه گروه عکاسان، طبیعت این شهر را نیز عکاسی کنند.

در کنار این اردو، کارگاه عملی (work shop ) با حضور استادان عکاسی حاضر در این اردو در مورد موضوعات مختلف از جمله، عکاسی صنعتی، مستند اجتماعی و عکاسی فرم برگزار می‌شود.

نمایشگاه عکسهای اردوی بندر امیرآباد پس از داوری در خانه عکاسان ایران به نمایش گذاشته می شود .این اردو به مدت چهار روز از تاریخ 27 مهرماه با حضور رسول اولیازاده، افشین بختیار، امیرعلی جوادیان، داریوش محمدخانی، بهزاد ترکی زاده، بهزاد فیروزی، جاسم غضبان‌پور، مرضیه خورسند، مرضیه ایوتین، مهدی فلاخویی نژاد و معصومی گرجی برگزار می‌شود.

پیش از این خانه عکاسان ایران بندر ماهشهر و عسلویه را عکاسی و از مجموع این دو سفر علاوه بر نمایشگاه دو کتاب صنعت و هنر ایرانی را منتشر کرده است.