مسوول دفتر طنز حوزه هنری كشور در این نشست گفت:نخستین هدف در حلقه رندان، شناسایی استعدادهای پراكنده در سطح كشور است تا از این طریق جوانان مستعد و فعال در عرصه ادبیات طنز شكور شناسایی شود.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ناصر فیض در این تشست افزود:دفتر طنز حوزه هنری علاوه بر تشكیل جلسه در حلقه رندان هر ماه جلسه‌ای به نام محفل رندان برپا می كند كه این جلسه به نقد مبانی طنز می پردازد و جلسه دگرخند، دیگر برنامه دفتر طنز است كه در زمینه طنز، كتاب های چاپ شده را به همراه مولف و یك كارشناس متخصص به نقد و چالش می كشد.

به گفته وی، مخاطبان شب شعر طنز در حلقه رندان از این نشست ها استقبال فراوانی می كنند و این نشست ها ارتقای سطح فرهنگ جامعه را در پی دارد.

وی گفت: این نشست ها از جمله معدود برنامه‌هایی است كه با استقبال گسترده‌ای مواجه است و این توانایی را دارد كه در عرصه طنز كشور تاثیر‌گذار باشد.

وی گفت:چهارچوب طنز خوب، تاثیرگذاری در مخاطب است و باید در طنز و طنزپردازی به ظرافت های ادبی توجه كرد چرا كه در اثر ارائه شده باید مشخص شود كسی كه طنز مكتوب نوشته است ، با ادبیات كهن آشناست و از صنایع و ظرایف ادبی استفاده كرده و زیر و بم كلام را می شناسد.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری ،در این نشست كه جمعی از هنرمندان كشور در عرصه ادبیات طنز حضور داشتند،شاعران حقله زندان آخرین آثار طنز خود را قرائت كردند.

امین بسیم