نشست انجمن عكاسان ایران با مدیر كل دفتر هنرهای تجسمی درباره نحوه برگزاری دوازدهمین دوسالانه ملی عكس ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دفتر هنرهای تجسمی، در این جلسه نحوه برگزاری دوازدهمین دوسالانه ملی عكس ایران و مشاركت انجمن عكاسان ایران در برگزاری دوسالانه مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

در این جلسه كه با حضور فرزاد هاشمی، افشین شاهرودی، اسماعیل عباسی و مسعود زنده روح كرمانی از اعضای هیات مدیره انجمن، محمود شالویی؛ مدیر كل دفتر هنرهای تجسمی، عبدالرحیم سیاهكارزاده؛ مدیر موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و علیرضا كریمی صارمی برگزار شد، درباره زمان برگزاری دوسالانه در اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده نیز بحث شد و مقرر شد كه در جلسه شورای سیاستگذاری دوسالانه درباره آن تصمیم گیری شود.

دبیر دوازدهمین دوسالانه ملی عكس ایران اسماعیل عباسی است كه سال گذشته به عنوان دبیر این دوره دوسالانه منصوب شد.افشین شاهرودی، فرهاد سلیمانی، اسماعیل عباسی، عباس میرهاشمی، محمد مهدی رحیمیان، علیرضا كریمی صارمی و مسعود زنده روح كرمانی اعضای شورای سیاستگذاری این دوسالانه هستند.