متقاضیان شرکت در بخش عکس جشنواره‌ تصویر استاندارد تا پانزدهم مهر مهلت دارند آثارشان را به ‌این جشنواره ارسال کنند.

هر شرکت کننده در بخش عکس امکان ارایه مجموعا ۳۵ عکس را در موضوعهای مختلف این جشنواره را دارد. هرعکاس حداکثر پنج اثر را می تواند در هر بخش شرکت دهد.

طبق اعلام دبیرخانه جشنواره به هر تک عکس راه یافته به مسابقه مبلغ ۵۰۰ هزار ریال پرداخت می‌شود و مجموع جوایز اعطایی به برگزیدگان در بخشهای مختلف جشنواره به بیش از ۵۰ سکه بهار آزادی می‌رسد.

استاندارد و جامعه (زندگی فردی و اجتماعی)، فرهنگ و آموزش، بهداشت و سلامت، اقتصاد و صنعت و انرژی، محیط زیست موضوع بخشهای مختلف این جشنواره است.

این جشنواره بخش ویژه‌ای با نام "استانداردها جهان را برای همه دست یافتنی می‌کند" دارد. این شعار سازمان ایزو در سال ۲۰۱۰ است.

اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری معاونت پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی، برگزارکنندگان نخستین دوره جشنواره "تصویر استاندارد" هستند.