ایران و جمهوری تاجیكستان در پایان هشتمین اجلاس كمیسیون مشترك همكاری های بازرگانی، اقتصادی، فنی و فرهنگی، یادداشت تفاهم امضا كردند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نیرو، این یادداشت تفاهم همكاری جمعه شب در شهر دوشنبه مركز تاجیكستان به امضای مجید نامجو وزیر نیرو و رئیس طرف ایرانی و "گل شیر علی " وزیر انرژی و صنایع و رئیس طرف تاجیكی كمیسیون مشترك همكاری های دو كشور رسید.

براساس این یادداشت تفاهم دو كشور برای همكاری در زمینه های انرژی، آب، صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی، اقتصادی، مالی، بیمه، كشاورزی و سرمایه گذاری، علمی، فرهنگی، آموزشی، بهداشت و میراث فرهنگی و گردشگری، حمل و نقل، نقشه برداری، مخابرات و كار و امور اجتماعی به توافق رسیدند.

بر این اساس، دو طرف توافق كردند به منظور پیگیری عملیاتی شدن تفاهمات هشتمین اجلاس كمیسیون مشترك دو كشور، نسبت به تشكیل كمیته پیگیری ظرف مدت دو ماه اقدام كنند.

دو طرف همچنین موافقت كردند نهمین اجلاس كمیسیون مشترك همكاری های اقتصادی، فنی و فرهنگی دو كشور در سال آینده در تهران برگزار شود.

تاریخ برگزاری این اجلاس از طریق مجاری دیپلماتیك به اطلاع دو طرف خواهد رسید.

هشتمین اجلاس كمیسیون مشترك همكاری های اقتصادی دو كشور طی روزهای ۶ تا ۹ مهرماه جاری در شهر دوشنبه برگزار شد.