کاریکاتورهای محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، مهران مدیری در هیبت بازیگر قهوه تلخ و نورمن ویزدم کمدین فقید انگلیسی، یکجا در مجله طنز و کاریکاتور جا خوش کرده اند.

در نخستین صفحات شماره ۲۳۹ مجله طنز و کاریکاتور -که توسط جواد علیزاده از اساتید کاریکاتور و طنز ایران اداره می شود- کاریکاتور محمدعلی رامین، پشت باجه پرداخت یارانه و اجاره غرفه به مطبوعات به چشم می خورد.

علیزاده در این شماره از مجله خود از مهران مدیری و همراهانش در سریال طنز قهوه تلخ نیز غافل نمانده است. وی پس از اینکه به سراغ دو قشر مطرح جامعه یعتی پُردرآمدها و پَردرآمدها رفته با زبان کاریکاتور نیم نگاهی نیز به گل سوخته پرسپولیس در دربی تهران انداخته و در پایان کاریکاتور بزرگ «جان لنون» از اعضای گروه بیتلز را به خوانندگان این مجله ۲۰ ساله طنز تقدیم کرده است.

مجله طنز و کاریکاتور از محدود مجلات کشور است که توسط یک نفر تولید و منتشر می شود.