یك مقام مسئول گفت: میزان افزایش قیمت جدید برق بر روی قبوض پس از هدفمندی یارانه‌ها خیلی آرام است و مردم نباید نگران باشند.

یك مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: پنج سال پیش همه ساله قیمت برق ۱۰ درصد افزایش می‌یافت اما پنج سال بود كه قیمت برق ثابت بود و افزایشی نداشت.

وی ادامه داد: در سالهایی كه قیمت برق افزایش می یافت همه ساله ۱۰ درصد بر روی قیمت برق افزایش پیدا می‌كرد بنابراین در قیمت‌های جدید برق نیز افزایش قیمت برق پس از هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۱۰ درصد رشد قیمت را شاهد نخواهیم بود.

وی خاطرنشان كرد: پس از هدفمندی یارانه‌ها ثیمت برق خیلی آرام افزایش خواهد یافت.