به گزارش پارس توریسم ،اجرای این نمایش بااستقبال فوق العاده حاضرین دراین برنامه مواجه شدو شخصیتهای اصلی این نمایش را افرادی چون سالوادور ،رگلاتور،دوبلاتور (كسی كه این سریال را یك نفره دوبله می كرد وبه جای همه شخصیتها حرف می زد)،سوپرانو،تنور ،مینور وماژور تشكیل می دادند .

دراین نمایش مضامین خیانت وبی بند وباری كه مضمون اصلی برنامه های فارسی وان است به شكل زیركانه وهوشمندانه ای مورد تمسخر قرار گرفت .

پایان بخش این نمایش نیز اجرای ترانه ای از حبیب خواننده لس آنجسی بود .

نویسنده وكار گردان این نمایش را رضا بهبود ی فر برعهده داشت و بازیگران آن رضا مرادی نژاد ،افشین قدیمی ،علی راسخ،میثم قاسمی نژاد ،علی باروتی ،رحیم بهبودی فرو محمد رضا علی مردانی بودند.

سید عباس سجادی كه اجرای برنامه اختتامیه جشنواره طنز مكتوب را برعهده داشت بااشاره به اجرای این نمایش و اسقبال بسیار حاضرین از آن گفت :متاسفانه برخی ضعفها باعث شده تا تعدادی از مردم به سمت شبكه های بی ریشه گرایش پیدا كنند و این نشان می دهد كه تصمیم گیران رسانه ی ملی باید خانه تكانی گسترده ای را دراین رسانه انجام دهند.

وی درادامه عنوان كرد : اگر چنین نمایشهایی در رسانه ی ملی اجرا شوذد قطعا بااستقبال خوبی مواجه خواهد شد .

شوخی منصفانه با مسائل سیاسی و اجتماعی

همچنین دربرنامه اختتامیه جشنواره طنز مكتوب تعدادی از طنز پردازان به خواندن آثار خود به صورت نثر و شعر پرداختند كه در بسیاری از این آثار به مسائل روز جامعه با رویكردی طنز پرداخته شد .نگاهی طنز به مسائلی چون سقوط هواپیماها ،ممیزی های وزارت ارشاد ،هدفمند كردن یارانه ها ،دزدیدن مجسمه های تهران ،شوخی با هنرمندان ،از علیرضا افتخاری گرفته تا برد پیت ازجمله موارد جالبی بود كه دراین آثار وجودداشت .نكته قابل توجه این بود كه به این مسائل به شكل ظریف ومنصفانه و دلسوزانه ای و از نگاه طنز پرداخته شده بود كه بااستقبال بسیار خوب حاضران مواجه شد .

همچنین فیلم طنز جالبی نیز دراین برنامه نمایش داده شد كه مسئولان جشنواره طنز مكتوب در آن به اظهار نظر پرداختند.در این فیلم هنگامی كه به محسن مومنی رییس حوزه هنری رسید آهنگ فیلم پدر خوانده پخش شد!