این بازیگر سینما، تئاتر گفت: «نظر به اینكه فیلمنامه «پایان نامه» به لحاظ نسخه اولیه دچار تغییراتی شده و این تغییرات بدون اطلاع اینجانب انجام شده انصراف خود را از بازی در این پروژه اعلام می‌كنم. ظاهراً از روز قبل كامران تفتی به جای اینجانب در «پایان نامه» مشغول بازی شده است. برای دست‌اندركاران این پروژه آرزوی موفقیت می‌كنم.»