میرفتاح فتاح قره باغ در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: به جرات می توان گفت كه بازار برق ایران یكی از علمی ترین بازارهای برق دنیاست بنابراین امیدواریم كه با تكمیل تر شدن بازار، كشف قیمت واقعی برق به صورت علمی و در یك روند دقیق مشخص شود.

مدیرعامل شركت مدیریت شبكه برق ایران ادامه داد: به روز كردن بخش های مختلف بازار برق همواره و به صورت مستمر انجام می شود و با توجه به ارتباط لحظه ای فروشندگان و خریداران برق با بازار، سامانه آن بسیار پیشرفته و دارای امنیت بالایی است.

به گزارش خبرنگار فارس، در حال حاضر در اكثر كشورهای دنیا بازار برق راه اندازی شده و یا در حال مطالعه و راه اندازی است و در كشور ما نیز در جهت این تجدید ساختار، از اول آبان سال ۱۳۸۲ بازار برق رسما راه اندازی شده است.

مدل بازار برق در ایران مدل Pool است كه در این مدل شركت در بازار برای خریداران و فروشندگان اجباری است.

مدل پرداخت به فروشندگان در بازار برق ایران تمایزی و یا پرداخت بر مبنای پیشنهاد است. در بازار برق ایران رقابت فروشندگان در بخش انرژی است. فروشندگان مجاز هستند منحنیهای عرضه انرژی را در پله های صعودی و حداكثر در ۱۰ پله به بازار برق ارائه كنند. در صورت پذیرش این قیمتها در بازار برق بر مبنای قیمت پیشنهادی به واحدها پول پرداخت خواهد شد.

در بازار برق بر اساس ظرفیت آماده تولید واحدهای نیروگاهی مبلغی بابت آمادگی به ازاء هر مگاوات ساعت آماده پرداخت می شود.

نرخ فروش انرژی به خریداران ثابت بوده و یا به تعبیر دیگر دریافت از خریداران به شكل یكنواخت است. در این حالت متوسط مبلغ پرداختی در كل كشور به ازای تمام نیروگاهها محاسبه شده و این نرخ در كل كشور ثابت بوده و هر یك از خریداران بر اساس این نرخ بایستی به بازار برق پول پرداخت كنند.